Welkom op de website van de
Houtexploitatie en – verwerkingsonderneming
SOEKHOE EN ZONEN N.V.

Op deze website vindt u relevante informatie over onze onderneming, producten en diensten. Wij hopen u van dienst te zijn met onze producten en diensten. Indien u meer informatie nodig heeft, voelt u zich vrij om deze per email op te vragen.

 

Dit bedrijf werd als eenmanszaak opgericht in 1962 door de heer Sieuwdjagat Soekhoe, met als doel het exploiteren van rondhout en de levering ervan aan diverse lokale zagerijen.

 

In 1997 werd deze eenmanszaak omgezet in een naamloze vennootschap: HOUTEXPLOITATIE EN –VERWERKINGSONDERNEMING SOEKHOE EN ZONEN N.V.

 

Vanaf dit moment werden de activiteiten van het bedrijf uitgebreid met houtverwerking en handel.

 

In januari 1998 werd de eerste houtzagerij en houthandel van de onderneming in gebruik genomen. Vervolgens werd in september 2006 de tweede moderne houtzagerij en houthandel in gebruik genomen, gevolgd door de derde zagerij in mei 2013.

De onderneming is onder deze naam geregistreerd bij de Surinaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

 

In november 2015 heeft de onderneming een bestaande houtzagerij, de “SURINAAMSE HOUT EN HOUTVERWERKING INDUSTRIE N.V.” overgenomen. Na een grondige renovatie, reparatie en vervanging van machines en verandering van productietechnieken, is deze zagerij getild naar de standaard van de overige zagerijen.

 

Op haar houtconcessie in het Tibiti gebied doet de onderneming aan houtexploitatie volgens de principes van verantwoord en duurzaam bosbeheer.

 

 

Missie

Het duurzaam benutten van het bos en verwerking van het verkregen rondhout met een optimaal rendement, goede kwaliteit en het verhandelen van de producten zowel nationaal als internationaal.

 

Visie

Voorbeeld zijn voor Surinaamse houtbedrijven door aan duurzaam bosbeheer en efficiënte houtverwerking met goede kwaliteit te doen door aanpassing van verwerkingstechnieken, trainingen en afvalbeheer.

 

Algemene doelstellingen van de onderneming

Het bedrijf is opgericht met de volgende doelstellingen:

  1. Het exploiteren, verwerken, verhandelen en exporteren van producten uit de bosbouwsector.
  2. Het importeren en exporteren van materiaal en materieel die in de bosexploitatie en de houtverwerking van toepassing zijn.
  3. Het optreden als consultant.
  4. Het optreden als agent/vertegenwoordiger of in andere hoedanigheden voor derden.
  5. Het doen van iedere zaak en het drijven en uitoefenen van iedere onderneming waartoe een vennootschap in Suriname met een soortgelijke doelstelling bevoegd is, alles in de ruimste zin des woord, met inbegrip van deelname in of overname van ondernemingen met gelijke of aanverwante doelstellingen, voor zover wettelijk toegestaan.

Specifieke doelstellingen van de onderneming

  • Het exploiteren van hout.
  • Het verwerken van hout tot diverse producten.
  • Het verhandelen van rondhout, gezaagd- en geprofileerd hout.
  • Export van rondhout, gezaagd en geprofileerd hout en andere houtproducten.

Bedrijfsmotto: Kwaliteit is onze Prioriteit

Laat u zich verder informeren over onze :