Producten

De onderneming produceert verscheidene producten voor zowel de lokale markt als voor export. De volgende producten zijn een deel van onze items voor de lokale markt:

 • Hout voor de bouw en constructie
 • Vloerhout
 • Messing en groefplanken
 • Plafondhout
 • Geschaafd hout
 • Timmerhout voor de meubelindustrie

In het Surinaams bos komen vele houtsoorten voor. De onderstaande houtsoorten zijn veel gevraagd.

Species:

 • Gronfolo
 • Kopi
 • Wana
 • Basralocus
 • Zwarte Kabes
 • Purperhart
 • Gelekabes
 • Wanakwari
 • Sumaruba
 • Walaba

Dit is een slechts een deel van de houtsoorten die in onze concessies voorkomen.

 

De onderneming is onderverdeeld in 4 bedrijfstakken:

 • Exploitatie
 • Transport
 • Verwerking
 • Handel: Lokaal en Export

Exploitatie
De onderneming beschikt over al het materieel dat nodig is voor de houtexploitatie en de aanleg van de infrastructuur in de concessies, zoals landingen, sleep en afvoerwegen. De concessie ligt te Tibiti in het district Para en is bekend als terrein 424a, groot 21.720 hectare. De houtexploitatie geschiedt op verantwoorde en duurzame wijze waarbij de onderneming erop toeziet dat de schade aan het bos beperkt blijft.

 

Alle activiteiten worden hierbij gecontroleerd door de Bosautoriteit in Suriname, de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, afgekort SBB.

 

Transport

Het transport van de houtstammen vindt over de weg plaats. De onderneming beschikt over alle equipment voor transport van de houtblokken.

 

Verwerking

Voor deze activiteit, beschikt de onderneming over 5 houtzagerijen:

 • Houtzagerij I, gevestigd aan de Tout Lui Faut Kanaalweg Br. 45 in het district Wanica. Deze houtzagerij is uitgerust met 1 bandzaag, 2 raamzaagmachines, 2 vierzijdige schaafbanken en 1 kantrechtmachine. Hiernaast worden er ook andere machines gebruikt voor de houtverwerking.
 • Houtzagerij II, is gevestigd te Industrieweg-Noord Br. 1 in Paramaribo. Het is een moderne houtzagerij en is uitgerust met 1 bandzaag, 2 raamzaagmachines, 1 kantrecht machine, 1 schaafmachine en andere machines.
 • Houtzagerij III staat ook aan de Industrieweg-Noord Br. 1 in Paramaribo, Suriname en is in mei 2013 in gebruik genomen. Deze zagerij is geheel geautomatiseerd.
 • Houtzagerij IV en V de Surinaamse Hout en Houtverwerking Industrie N.V, staan aan de Martin Luther Kingweg km 17, perc. 356 in het district Wanica.

De zagerijen II, III, IV en V zijn voornamelijk op de export gericht. De zaagmachines hier zijn de hoogste in hun klasse en verkeren in zeer goede conditie. Vanuit deze locatie produceert en exporteert de onderneming hout naar klanten in verscheidene landen.

Handel

Zagerij 1 aan de Tout Lui Faut kanaalweg Br 45 is volledig gericht op de lokale
markt.
Lokale klanten:
1. Aannemers en bouwvakkers
2. Particuliere klanten en bedrijven
3. Meubelmakers en botenbouwers
4. Energie bedrijven
5. Mijnbouw bedrijven

De zagerijen 2, 3, 4 en 5 zijn gericht op de export.
Internationale klanten:
1. Houtverwerkers
2. Houthandelaren
3. Tussenhandelaren in hout

 

 

Voor meer informatie, stuur ons een Email